Nervová soustava: Pro pokročilé
Nervová soustava: Pro pokročilé (4/6) · 2:55

Schwannovy buňky Neuroglie jsou podpůrné buňky v nervové soustavě. Jednou z nich je i Schwannova buňka, jež funguje jako izolant a zrychluje přenos vzruchu.

Navazuje na Nervová soustava: Úvod.
V tomto videu bych rád mluvil o Schwannových buňkách. Schwannovy buňky jsou glie v periferním nervovém systému. Pochází vývojově z buněk neurální lišty. Jsou pojmenovány po svém objeviteli. Mají několik různých tvarů. Některé jsou spíše beztvaré a na svém povrchu mají kulaté prohlubně. Axony neuronů, které mají malý průměr, často jen prochází těmito prohlubněmi. Toto jsou neurony s tělem, vynecháme dendrity. Mají axony s malým průměrem. Jejich axony jen volně prochází těmito prohlubněmi na povrchu. Nazývají se nemyelinizující Schwannovy buňky. Poskytují oporu těmto periferním nervovým vláknům s malým průměrem, ale nedochází k myelinizaci, proto jsou to nemyelinizující Schwannovy buňky. Periferní neurony, které mají axony s větším průměrem, obvykle mají myelinovou pochvu. Stejně jako v centrálním nervovém systému je axon obklopen pochvou, která je pravidelně přerušená mezerami nazývanými Ranvierovy zářezy. Tyto segmenty myelinu, v myelinové pochvě periferních neuronů, mají stejnou strukturu a funkci jako myelinová pochva v centrálním nervovém systému. V periferním nervovém systému vytváří tuto pochvu Schwannovy buňky, zatímco v centrálním nervovém systému jsou to oligodendrocyty. Ačkoliv struktura a funkce těchto myelinových segmentů je stejná, existuje velký rozdíl mezi Schwannovými buňkami periferního nervového systému a oligodendrocyty v centrálním nervovém systému. Schwannova buňka vytváří myelinovou pochvu pouze pro jeden segment jednoho axonu, nemyelinizuje více neuronů jako oligodendrocyty. Podívejme se blíže na tuto oblast myelinové pochvy. Podíváme se na průřez segmentem. Vypadá stejně jako myelinová pochva v centrálním nervovém systému. Toto je axon na průřezu. Buněčná membrána Schwannovy buňky, která vytváří myelin bohatý na lipidy, obaluje axon v mnoha vrstvách, které jsou velmi tenké a nahuštěné. Pro Schwannovu buňku je vytvoření pochvy otázka využití téměř celé plochy membrány. Vytváří na povrchu ještě takovou hrudku, která vypadá jako tělo buňky. Obsahuje jádro a většinu objemu cytoplazmy Schwannovy buňky. Většina membrány obaluje axon ve formě myelinové pochvy. Krom těchto funkcí se zdá, že Schwannovy buňky ovlivňují neurony a také naopak prostřednictvím výměny široké škály látek.
video