Medicína

Nervová soustava: Pro pokročilé

Pokud jste úspěšně zhlédli naši úvodní sérii o nervové soustavě, gratulujeme a tady Vám dáváme ještě pár videí pro detailnější studium. Pokud jste tak neučinili, rozhodně se na ni podívejte.

38 minut

Uvolňování neurotransmiterů 4 m

O tom, jak se neurotransmitery uvolňují do synaptické štěrbiny, se dozvíte v tomto videu.

Astrocyty 7 m

Astrocyty, které jsou zřejmě základem hematoencefalické bariéry, jsou rozvětvené hvězdicovité podpůrné buňky s dlouhými výběžky. Ale abychom nepředbíhali, tak radši už více neřekneme. A Vy se rozhodně podívejte na video.

Oligodendrocyty 3 m

V tomto videu si vysvětlíme stavbu a funkci jednoho druhu tzv. neuroglií (podpůrných buněk neuronů), a sice oligodendrocytů.

Schwannovy buňky 3 m

Neuroglie jsou podpůrné buňky v nervové soustavě. Jednou z nich je i Schwannova buňka, jež funguje jako izolant a zrychluje přenos vzruchu.

Popis klidového membránového potenciálu neuronu 13 m

Tímto videem se dostáváme do části neurověd zabývající se membránovým potenciálem buňky, což je, zjednodušeně řečeno, náboj vnitřní strany buněčné membrány.

Popis klidového membránového potenciálu neuronu 7 m

Princip vzniku tzv. klidového potenciálu Vám vysvětlíme v tomto videu.