Nervová soustava: Pro pokročilé
Nervová soustava: Pro pokročilé (3/6) · 2:56

Oligodendrocyty V tomto videu si vysvětlíme stavbu a funkci jednoho druhu tzv. neuroglií (podpůrných buněk neuronů), a sice oligodendrocytů.

Navazuje na Nervová soustava: Úvod.
V tomto videu bych rád mluvil o oligodendrocytech. Oligodendrocyty patří mezi glie centrálního nervového systému. Vývojově jsou odvozeny z neurálních kmenových buněk. Jejich název pochází z řečtiny, znamená "buňky s několika výběžky". Než nakreslím objasním jejich strukturu, nakreslím neurony, jejich tělo a axony. Vynechám dendrity. Nyní nakreslím tělo několika oligodendrocytů. Každý z oligodendrocytů vysílá až několik tuctů výběžků směrem k axonům neuronů. Na konci těchto výběžků jsou struktury, které tvoří myelinovou pochvu těch neuronů, které mají na svých axonech myelinovou pochvu. Každý oligodendrocyt může vytvářet segment myelinové pochvy axonů mnoha neuronů. Různé segmenty myelinové pochvy axonu mohou pocházet z různých oligodendrocytů. Myelin jako materiál je tvořen hlavně lipidy, což je stejný typ látky jako tuky. Takže je to vlastně tuková pochva obalujicí axony některých neuronů. Podívejme se na ni zblízka. Zobrazíme si průřez tělem, výběžkem a tímto segmentem myelinové pochvy. Zde nakreslím průřez axonem. Myelinová pochva je membrána na konci výběžku oligodendrocytu a opakovaným omotáváním vytvoří velmi tenký obal axonu. Představuju si to jako gumovou izolační vrstvu na elektrických drátech, která izoluje axon. V dalších videích si řekneme, jak se pomocí axonu šíří informace, ale tahle izolace přenos signálu zrychluje a zefektivňuje. Myelinová pochva je stále spojena s tělem oligodendrocytu výběžkem. Každý výběžek oligodendrocytu tvoří jeden segment myelinu okolo axonu a každý oligodendrocyt může myelinizovat více axonů. Krom tvorby myelinové pochvy ovlivňují oligodendrocyty také neurony a jiné glie a naopak prostřednictvím výměny různých látek. Existují také nemyelinizující oligodendrocyty různých tvarů v určitých částech centrálního nervového systému, ale jejich funkce není jasná.
video