Vi Hart
Přihlásit se
Vi Hart (9/15) · 3:14

Důkaz Pythagorovy věty pomocí Origami Nepořebujete čísla nebo ani nóbl rovnice, abyste dokázali Pythagorovu větu.

Nepořebujete čísla nebo ani nóbl rovnice, abyste dokázali Pythagorovu větu. Úplně si vystačíme s kusem papíru. Existuje tuna způsobů, jak Pythagorovu větu dokázat a lidé vymýšlejí pořád nové a nové způsoby, ale já vám ukážu svůj oblíbený. Namísto toho, abych vám ukazovala schéma, rovnou začneme skládat. Nejdříve potřebujete čtverec, který získáte z obdélníku, když si o něj hezky řeknete. Krok č. 1: Složte svůj čtverec na polovinu, potom ještě jednou a nakonec přeložte napříč. Není nutné dělat záhyby nijak zvláště ostré, protože jen využíváme výhody symetrie čtverce v dalším kroku. Ale buďte přesní. Krok č. 2.: Vytvořte záhyb podél tohoto trojúhledníku, rovnoběžný ke straně toho trojúhelníku, který má hrany papíru. Můžete je udělat kdekoliv chcete. V tuto chvíli si vybíráte, jak dlouhý a špičatý, nebo krátký a tlustý váš pravoúhlý trojúhelník bude, protože toto je obecný důkaz. A teď když papír rozbalíte, uvidíte čtverec uprostřed velkého čtverce. Protáhněte záhyby ať jsou ostré a teď máme 4 čáry všechny ve stejné vzdálenosti od hran, které nám umožní udělat několik pravoúhlých trojúhelníků, které jsou všechny stejné. Krok č. 3: Přeložte z tohoto bodu do tohoto. V podstatě vytvoříte diagonálu tohoto obdélníku. Právě jsme získali náš první pravoúhlý trojúhelník, který má stejný tvar a obsah jako tento. Téhle straně budeme říkat "malá noha", "velká noha" a "přepona". Otočte o 90° a složte další trojúhelník, který je samozřejmě stejný jako ten první. Stejný postup opakujte na zbývajících dvou stranách. Po odečtení těchto 4 trojúhelníků od původního papíru dostaneme tenhle rozkošný čtverec. Kolik je to papíru? Délka strany je přeponou jednoho z těchto trojúhelníků. Takže obsah je přepona na druhou. Krok č.4: Rozevřete a tentokrát si vyberte jiné čtyři trojúhelníky které složítme. Roztrhněte jednu krátkou nohu a složte znovu tyto dva trojúhelníky. Pak můžete složít další dva přímo tady. Obsah rozevřeného papíru mínus 4 trojúhelníky, musí být stejné bez ohledu na to, které trojúhelníky odeberete. Pojďme se podívat, co nám vzniklo. Toto můžeme rozdělit do dvou čtverců. Tento má strany o délce malé nohy trojúhelníku. A tento má strany tak dlouhé jako je velká noha. Takže obsah obou dohromady je malé noha na druhou + velká noha na druhou. To se musí rovnat této ploše, což je přepona na druhou. Kdybychom pojmenovali strany našeho trojúhelníku více abstraktně jako například: a, b a c, tak bychom pochopitelně dostali a^2 + b^2 = c^2 Krátké opakování: Krok nula: Získejte papír ve tvaru čtverce. V pořádku, krok č. 1: Třikrát přeložte papír na poloviny. Krok č. 2: Přeložte rovnoběžné k okrajům kdekoliv se vám zachce a protáhněte ohyb. Krok č. 3: Přeložte zpět 4 pravoúhlé trojúhelníky okolo čtverce a kochejte se prostorem druhé mocniny přepony, která zbývá. Krok č. 4: Rozevřete a roztrhněte krátkou stranu abyste složili zpátky 4 pravoúhlé trojúhelníky a obdivovali se ploše druhé odmocniny jedné nohy plus druhé nohy na druhou, která ještě zbývá A to je vlastně všechno. Jistě, matematici jsou rebelové a nikdy nevěří ničemu co jim kdo říká aniž by si to sami nejdříve nepotvrdili důkazem. Takže mi jen tak nevěřte když vám říkám věci jako: Toto je čtverec. Zkuste vymyslet několik způsobů jak se utvrdit v tom, že bez ohledu na to, jak trojúhelníky zvenčí vypadají, tak to bude vždy čtverec a ne nějaký kosočtverec nebo rovnoběžník nebo delfín nebo tak něco. I když... víte, možná to je delfín, a v tom případě byste měli definovat, co je to delfín a pak ukázat, jak toto vyhovuje této definici. Tyto hrany vypadají, že tvoří řadu. Bývá to tak vždy? Je to přesné?
video