Vi Hart
Přihlásit se
Vi Hart (12/15) · 2:28

Binární tanec ruky Děkuji mému bratrovi za hudbu! Kontakt na něj je christopherhart2010@gmail.com. Děkuji také mému dalšímu bratrovi za tanec ruky a házení peněz na mě a speciální díky mé mámě a babičce za jejich hostování.

Nebyla jsem vážná, když jsem přišla s tímto nápadem, ale víte, když se tyto věci vymknou z ruky... Dobře, poslouchejte, každý z mých prstů je číslice, ale namísto jednotek, desítek, stovek a tisíců které jsou po desítkách to zkuste znovu s jedničkami, dvojkami, čtyřkami, osmičkami, šestnáctkami a potom to spočítejte jako jedna až osm. Teď místo jedniček a nul použijte své prsty: jedna, dva , tři. To je způsob, jak můžete se svými rukami počítat binárně. Udělám to lehčí a napíšu hodnoty na mé prsty, budu počítat ty, které vidíte. Čtyři plus dva, to je šest. Šestnáct plus dva je osmnáct, můžete to udělat. Nebo tancujte, dávejte číslice na zem. Teď pojďte se mnou. Jeden... dva... tři... čtyři... pět... šest... sedm... osm. Ruka na jeden... dva... tři... čtyři... pět... šest... sedm... osm. Teď pi binárně vypadá jako něco takového. Jedna, jedna, tečka nula nula jedna, nula nula jedna, tečka tečka tečka. To není to, co děláme. Mluvíme o desítkové verzi a dáváme každou číslici do binární soustavy. Teď si pojďme zatancovat pi. Máme tři, jeden, čtyři. Můj bratr dělá tři, jedna, čtyři. Moje máma dělá tři, jedna, čtyři. Dokonce i moje babička dělá tři, jedna, čtyři. V pořádku, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, oh!
video