Maticový počet
Maticový počet (5/16) · 18:14

Maticový součin - příklad Máme zadány dvě čtvercové matice A a B. Vyzkoušíme si vypočítat oba jejich součiny a porovnáme výsledek.

video