Pythagorova věta
Pythagorova věta (9/14) · 5:42

Poměry stran v pravoúhlém rovnostranném trojúhelníku Dokážeme si, že poměry stran v trojúhelníku s úhly 45°, 45° a 90° jsou 1:1:odmocnina ze 2.

Navazuje na Obvod a obsah.
video