Úhly
Úhly (7/10) · 1:43

Rozklad úhlu Použijeme znalosti o přilehlých úhlech k rozkladu úhlu na dva menší spočítáme jejich velikost.

Navazuje na Přímky.
Jaká je velikost úhlu COB? Tady je C. Tady je O a toto je B. Ptají se, jaká je velikost tohoto úhlu? Toto je úhel COB. A nemáme zadanou jeho velikost, proto ji musíme určit. A co máme zadané? Máme zadanou velikost přilehlého úhlu. Velikost tohoto úhlu je 45 °. Úhel DOC je přilehlý, protože má společné rameno OC s úhlem COB. A dále máme zadaný úhel DOB. Když vezmete krajní ramena obou úhlů, tyto dvě krajní úsečky, pak tvoří úhel BOD. Máme zadáno, že velikost tohoto úhlu je 70 °. Když velikost úhlu tvořeného krajními rameny těchto dvou přilehlých úhlů, ohraničeného polopřímkami, je 70 ° a druhý ze styčných úhlů je 45 °, pak tento úhel musí být roven 70 ° minus 45 °. Jiný způsob, jak zjistit, kolik měří úhel označený otazníkem je, otazník plus 45 ° se musí rovnat 70 °. Nebo otazník se musí rovnat 70 ° minus 45 °. Kolik to tedy bude? 70 minus 40 je 30. Ale musíme odečíst ještě 5. Výsledek je 25 °. Velikost úhlu COB je tedy 25 °.
video