Obvod a obsah
Obvod a obsah (13/26) · 2:46

Porovnání obsahů pozemků Ve slovní úloze využijeme obsah obdélníka.

Navazuje na Rovinné obrazce.
Diya se porozhlíží po koupi pozemku, na kterém by si postavila dům. Konečně se ji podařilo zúžit výběr na 2 vhodně umístěné pozemky. Pozemek na Jabloňové aleji č.314159 je 30 metrů široký a 40 metrů dlouhý. Pozemek na Újezdu Fibonacci č.11235 je 50 metrů široký a 20 metrů dlouhý. Oba se prodávají za 36 000 dolarů. Který z nich je výhodnější ke koupi? Oba pozemky mají stejnou cenu a jsou ve srovnatelném prostředí, takže výhodnější pozemek je zkrátka ten, který má větší plochu. Zkuste zastavit video a zamyslete se nad tím, se kterým z těchto pozemků dostanu větší plochu za stejnou cenu. Abych zjistil, jak velký pozemek získám, musím se zamyslet nad tím, jakou tento pozemek zabírá plochu. Nebo lépe řečeno jaký je obsah těchto pozemků. A my jsme si již řekli, že obsah obdélníku spočítáme vynásobením jeho délky a šířky. Obsah pozemku na Jabloňové aleji je 40 metrů krát 30 metrů, a to se rovná 40 krát 3 je 120. 40 krát 30 je 1200. A jsou to metry krát metry, takže to jsou metry čtveřeční. 1200 čtverečních metrů. Nyní se podíváme na obsah pozemku Újezd Fibonacci. Jeho délka je 20 a šířka 50. Zde je obsah 20 metrů krát 50 metrů, a to se rovná: 20 krát 5 je 100. 20 krát 50 je 1000 čtverečních metrů. Po spočítání obsahu nám je jasné, že pozemek na Jabloňová aleji má větší plochu než ten v Újezdu Fibonacci. A když řekneme 1200 čtverečních metrů, znamená to doslova… Pokud bychom sem dali čtverec o rozměrech 1 krát 1 metr,… Takhle malinký. …tak by se jich na tento pozemek vešlo 1200. Zatímco na tento pozemek by se jich vešlo jenom 1000. Těchto čtverců 1 krát 1 metr. Takže zde máme větší plochu, stejné nebo srovnatelné prostředí za stejnou cenu. Já bych řekl, že Jabloňová alej je lepší koupě.
video