Obvod a obsah
Obvod a obsah (13/26) · 2:46

Porovnání obsahů pozemků Ve slovní úloze využijeme obsah obdélníka.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video