Obvod a obsah
Obvod a obsah (3/26) · 5:42

Obsah rovnoběžníku Názorná ukázka výpočtu obsahu rovnoběžníku: základna krát výška

Navazuje na Rovinné obrazce.
video