Obvod a obsah
Obvod a obsah (19/26) · 2:21

Příklad: Porovnání obsahů Příklad na porovnávání obsahů plakátů Marie a Zuzany.

Navazuje na Rovinné obrazce.
Mariin plakát má rozměry 36 palců na 20 palců. Zuzanin plakát má rozměry 26 palců na 30 palců. Kdo má větší plakát a o kolik čtverečních palců? Zamysleme se nad tím. Takže tohle je Mariin plakát. Její plakát má rozměry 36 palců na 20 palců. Takže to je 36 palců na 20 palců. Vypadá tedy asi takhle. Plocha je 36 krát 20 čtverečních palců. 36 krát 2 je 72. Takže 36 krát 20 bude 720 čtverečních palců. Teď se zamysleme nad Zuzanou. Nakresleme si její plakát. Zuzanin plakát je 26 palců na 30 palců, takže 26 palců na 30 palců. Zuzanin plakát vypadá asi takhle. Tohle je Zuzanin plakát, můj nejlepší pokus o obdélník. Jaký je tady obsah? Plocha je 26 krát 30 čtverečních palců, což se rovná - radši to tady písemně vynásobím - 26 krát 30. Mohli bychom vynásobit 26 třemi, a potom tam připsat 0. Takže 3 krát 6 je 18. 3 krát 2 je 6, plus 1 je 78. Vlastně jsem to mohl klidně vynásobit zpaměti. 3 krát 20 je 60, plus 3 krát 6 je 18, to je dohromady 78. Ale to není 3 krát 26. 3 krát 26 by bylo 78. 30 krát 26 je 780. Takže to je 780 čtverečních palců. Takže čí plakát má větší obsah? Zuzanin. Zuzanin plakát má větší obsah. A o kolik čtverečních palců? No, tady je 780 čtverečních palců, zatímco u Marie je 720 čtverečních palců. Takže to je o 60 čtverečních palců. 780 minus 720 je 60.
video