Obvod a obsah
Obvod a obsah (20/26) · 4:26

Výpočet plochy pokoje pomocí plánku s měřítkem V praktické úloze využijeme měřítko k vypočítání plochy z plánu.

Navazuje na Rovinné obrazce.
Maya a Mabel si prohlíží plánek svého nového domu, který má měřítko 80 ku 1. Rozměry obývacího pokoje na plánku jsou 4 na 5 centimetrů. Jakou plochu má skutečný obývací pokoj? Dali nám tady ty rozměry. Tohle je nákres v měřítku, a my bychom mohli spočítat rozměry ve skutečném světě, když zjistíme, čím se tady násobí. Je to plánek s měřítkem 80 ku 1. A můžeme předpokládat, že dům je větší než plánek. Takže 80, každých 80 jednotek v domě, je zastoupeno 1 jednotkou na plánku. Kdybychom měli 80 metrů v domě, na plánku by to byl 1 metr. Pokud bychom měli 80 centimetrů v domě, byl by to 1 centimetr na plánku. A funguje to i obráceně. 1 centimetr na plánku zastupuje 80 centimetrů v domě. A vždycky je důležité, pokud vás tohle mate, si udělat kontrolu, že skutečný dům je větší než ten v plánku. Takže pokud je tahle délka obývacího pokoje 4 centimetry, skutečný dům bude mít 80 krát víc. 80 krát 4 je 320... Udělám to modře. Je to 320 centimetrů. 320 centimetrů. A totéž můžeme udělat pro délku obývacího pokoje. 80 krát 5 nám dá... Bude to... 80 krát 5 je 400 centimetrů. Takže bychom mohli spočítat plochu obývacího pokoje v centimetrech. Proč ne. Mohlo by být snazší to převést na metry později. Tak podívejme, 400 krát 300 centimetrů. Napíšeme si to. 400 krát 320. Pojďme se zamyslet. 4 krát 32 bude 120 plus 8, 128. A ještě mám 1, 2, 3 nuly. 1, 2, 3. Takže to bude 128 000 centimetrů čtverečních. 128 000 centimetrů čtverečních. To je hodně čtverečních centimetrů. Co uděláme, abychom to převedli na metry? Musíme spočítat, kolik čtverečních centimetrů má jeden čtvereční metr. Podívejme se na to takhle. Metr se rovná... 1 metr je 100 centimetrů. Takže čtvereční metr, to je přímo tady. Jeden metr čtvereční je metr krát metr - to je totéž jako 100 centimetrů krát 100 centimetrů. Takže kdybyste počítali tenhle obsah v centimetrech, 100 krát 100 je 10 000. Je to 10 000 centimetrů čtverečních. Takže máte 10 000 centimetrů čtverečních na každý čtvereční metr. Takže, když chcete převést 128 000 centimetrů čtverečních na metry čtvereční, vydělíte to 10 000. Takže děleno 10 000 nám to vyjde 12,8 metru čtverečních. Další způsob, jak to spočítat, a možná by byl snazší, je převést to už tady. Místo 400 centimetrů krát 320 centimetrů byste řekli, 400 centimetrů, to jsou 4 metry. To jsou 4 metry. A 320 centimetrů, to je 3,2 metru. Krát 3,2. A potom byste řekli, dobře, 4 krát 3,2. To je 12,8 metrů čtverečních. Ale každopádně plocha obývacího pokoje ve skutečném světě v metrech čtverečních je 12,8.
video