Obvod a obsah
Obvod a obsah (21/26) · 5:51

Příklad na porozumění nákresu podle měřítka Další příklady k pochopení měřítka.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video