Podobnost trojúhelníků
Podobnost trojúhelníků (7/13) · 8:35

Věta o ose úhlu a její důkaz Vysvětlení, co to je ona věta o ose úhlu, její důkaz a zajímavé důsledky z pohledu podobnosti.

Navazuje na Pythagorova věta.
video