Shodnost trojúhelníků
Shodnost trojúhelníků (1/14) · 11:29

Podobné trojúhelníky a věta sss Co to znamená, když se řekne, že dva trojúhelníky si jsou podobné? Jak s tím souvisí písmenka sss?

Navazuje na Podobnost trojúhelníků.
video