Shodnost trojúhelníků
Shodnost trojúhelníků (9/14) · 5:34

Další příklad na rovnoramenný trojúhelník Příklad na výpočet možných úhlů v rovnoramenném trojúhelníku, využití algebraických znalostí.

Navazuje na Podobnost trojúhelníků.
video