Shodnost trojúhelníků
Shodnost trojúhelníků (13/14) · 12:14

Stejná délka úseček pomocí shodnosti trojúhelníků Pomocí postupného nalézání shodných trojúhelníků v zadaném obrazci si dokážeme, že dvě dané úsečky jsou stejně dlouhé.

Navazuje na Podobnost trojúhelníků.
video