Lineární rovnice o dvou neznámých
Lineární rovnice o dvou neznámých (8/13) · 7:56

Směrnice přímky je konstatní Pomocí podobných trojúhelníků si dokážeme, že směrnice každé přímky je vždy rovna jednomu číslu.

Navazuje na Lineární rovnice II.
video