Lineární rovnice o dvou neznámých
Lineární rovnice o dvou neznámých (12/13) · 8:07

Obecná rovnice přímky Pojďme si ukázat další, často užívaný, způsob, kterým lze popsat přímku. Jedná se o takzvanou obecnou rovnici přímky.

Navazuje na Lineární rovnice II.
video