Kvadratické rovnice a funkce
Kvadratické rovnice a funkce (18/27) · 7:44

Důkaz kvadratického vzorce Již jsme mnohokrát využili kvadratický vzorec, který s využitím výpočtu diskriminantu dokáže určit kořeny kvadratické rovnice. Pojďme si ještě dokázat jeho správnost.

Navazuje na Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.
video