Kvadratické rovnice a funkce
Kvadratické rovnice a funkce (2/27) · 5:12

Řešení kvadratické rovnice vytknutím odmocnin Speciální typ kvadratické rovnice, ve které máme kvadratický člen zvětšen, či zmenšen o určitou konstantu a, stejně jako v předchozím příkladu, nám chybí člen lineární.

Navazuje na Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.
video