Kvadratické rovnice a funkce
Kvadratické rovnice a funkce (15/27) · 6:40

Diskriminant - příklad 2 Jelikož je vzoreček na výpočet kořenů kvadratické rovnice opravdu důležitý, pojďme si vyzkoušet další příklad.

Navazuje na Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.
video