Kvadratické rovnice a funkce
Kvadratické rovnice a funkce (21/27) · 8:29

Kvadratická funkce 2 Ještě jednou si ukážeme, jak lze nakreslit graf kvadratické funkce. Stačí naleznout její vrchol a kořeny, které představují průsečíky grafu s osou x.

Navazuje na Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.
video