Kvadratické rovnice a funkce
Kvadratické rovnice a funkce (22/27) · 8:39

Modelování růstu populace komárů pomocí kvadratické rovnice Další aplikační příklad, ve kterém využijeme znalosti řešení kvadratické rovnice. Počet komárů v tomto příkladě závisí kvadraticky na dešťových srážkách a na nás je vyřešit několik úkolů.

Navazuje na Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.
video