Kvadratické rovnice a funkce
Kvadratické rovnice a funkce (25/27) · 6:57

Soustavy nelineárních rovnic 3 Další příklad ukazující, jak se vypořádat se soustavou dvou kvadratických rovnic.

Navazuje na Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.
video