Kvadratické rovnice a funkce
Kvadratické rovnice a funkce (26/27) · 3:34

Soustavy nelineárních rovnic 4 V tomto příkladě navazujeme na předchozí. Nyní však bude jedna rovnice lineární a druhá bude kvadratická jak pro 'x', tak pro 'y'.

Navazuje na Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.
video