Lineární rovnice II
Lineární rovnice II (9/14) · 3:24

Příklad: Rovnice s neznámou ve jmenovateli Ukážeme si, co uděláme s rovnicí, kde je neznámá ve jmenovateli. Vynásobíme obě strany jmenovatelem a pak upravíme pomocí sčítání a odčítání na obou stranách rovnice.

Navazuje na Lineární rovnice I.
video