Lineární rovnice II
Lineární rovnice II (6/14) · 4:32

Jednoduché rovnice se zlomky a desetinnými čísly V několika rovnicích zjistíme neznámou pomocí sčítání a odčítání zlomků a desetinných čísel na obou stranách rovnice.

Navazuje na Lineární rovnice I.
video