Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou (3/10) · 6:19

Rovnice se dvěma stejnými absolutními hodnotami Na konkrétním příkladě si procvičíme, jak si poradit s rovnicí, která je zadaná se dvěma stejnými absolutními hodnotami.

Navazuje na Rovnice s neznámou pod odmocninou.
video