Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou (6/10) · 12:03

Nerovnice s absolutní hodnotou Řešení různých příkladů nerovnic s absolutní hodnotou s názorným vysvětlením na číselné ose.

Navazuje na Rovnice s neznámou pod odmocninou.
video