Mnohočleny
Mnohočleny (23/24) · 1:24

Mnohočleny a peníze. Máme 'p' dvacetidolarových bankovek, 'q' desetidolarových a 'r' pětidolarových. Jak to vyjádříme pomocí mnohočlenu?

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
Napište polynom neboli mnohočlen, vyjadřující hodnotu 'p' $20 bankovek, 'q' $10 bankovek a 'r' $5 bankovek. Takže jaká je hodnota 'p' $20 bankovek? Jestliže máme 'p' $20 bankovek, hodnota každé z nich bude 20 dolarů. Takže hodnota všech 'p' bankovek je 20 krát 'p'. Jestliže mám jednu bankovku $20, její hodnota je 20 dolarů. Jestliže mám tři bankovky $20, 'p' je tři, hodnota je 60 dolarů. Napíšu stejnou barvou, jakou jsem to podtrhl. Podtrhl jsem to žlutě. Takže napíšu 'p' bankovek $20. Takže 20 krát 'p' je 'p' $20 bankovek. Potom vezmeme 'q' $10 bankovek. Jaká je jejich hodnota? No, bude to 10 krát 'q'. Jestliže mám jednu bankovku $10, bude mít hodnotu 10. Mám-li deset bankovek $10, pokud 'q' je 10, pak mají hodndotu 10 krát 10, to je 100 dolarů. A konečně máme 'r' bankovek $5, což dává 5 krát 'r' dolarů. Jedna bankovka $5 má hodnotu 5 dolarů. Dvě bankovky $5 mají hodnotu 10 dolarů. A jsme hotovi. Dostali jsme mnohočlen neboli polynom. Mnohočlen znamená, že zde máme několik členů, v našem případě 3. Můžeme jej nazvat „trojčlen“. Mnohočlen je obecnější výraz pro více než jeden člen.
video