Mnohočleny
Mnohočleny (24/24) · 4:48

Mnohočleny a okno. Pomocí mnohočlenu si v této slovní úloze vyjádříme poměr mezi skleněnou a dřevěnou částí okna.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video