Mnohočleny
Mnohočleny (9/24) · 1:05

Násobení jednočlenů - příklad Slovní úloha, ve které máme vypočítat obsah obdélníka. Ten má ale své strany zadané pomocí proměnných.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
Vyjádři obsah obdélníku o délce 4 'y' a šířce 2 'y' jako jednočlen. Obsah obdélníku je šířka krát délka. Nebo základna krát výška. Základna je 4 'y'. Obsah je roven šířce, základně, krát výšce. Šířka je 4 'y' a výška je 2 'y'. Obsah je 4 'y' krát 2 'y'. Můžeme použít asociativitu a komutativitu násobení. Takže prohodíme pořadí násobení. Místo násobení 4 krát 'y' krát 2 krát 'y' vynásobíme 4 krát 2 krát 'y' krát 'y'. Samozřejmě, 4 krát 2 se rovná 8. A 'y' krát 'y' je 'y' na druhou. Nebo 'y' na první krát 'y' na první, což je také 'y' na druhou. Výsledek je 8 krát 'y' na druhou. To je obsah vyjádřený pomocí jednočlenu. Jedná se o mnohočlen s jedním členem.
video