Mnohočleny
Mnohočleny (9/24) · 1:05

Násobení jednočlenů - příklad Slovní úloha, ve které máme vypočítat obsah obdélníka. Ten má ale své strany zadané pomocí proměnných.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video