Mnohočleny
Mnohočleny (10/24) · 3:32

Násobení jednočlenů - dopočítávání Tento pokročilejší příklad je založený na tom, že známe výsledek součinu jednočlenů a chceme dopočítat neznámé na počátku.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video