Mnohočleny
Mnohočleny (4/24) · 2:27

Odčítání mnohočlenů 3 Nyní můžeme pokročit k složitějšímu příkladu. Zde máme za úkol odečíst tři mnohočleny, princip je však stále stejný.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video