Mnohočleny
Mnohočleny (5/24) · 2:30

Sčítání mnohočlenů s více proměnnými Ukažme si příklad na zjednodušování výrazu s mnohočleny obsahující více proměnných ('x' a 'y').

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video