Mnohočleny
Mnohočleny (20/24) · 4:43

Násobení dvojčlenů - opakování Pojďme si ještě jednou procvičit násobení dvojčlenu dvojčlenem. Ukážeme si souvislost s koeficienty kvadratického výrazu.

Navazuje na Základní operace s mnohočleny.
video