Rozklad mnohočlenů
Rozklad mnohočlenů (21/24) · 4:46

Rozklad součtu třetích mocnin Na příkladu si ukážeme, jak použít vzoreček a³ + b³ k rozkladu výrazu na součin. Také si ukážeme, jak se dá ověřit platnost tohoto vzorce.

Navazuje na Mnohočleny.
video