Logaritmy
Logaritmy (17/18) · 9:10

Zakreslení logaritmických funkcí Zde si pomalu ještě jednou do detailu vysvětlíme, jak vypočítat funkční hodnotu logaritmické funkce, a tím si rovnou znázorníme její graf.

Navazuje na Exponenciální funkce.
video