Racionální mocniny I
Racionální mocniny I (11/16) · 4:41

Sčítání a zjednodušování odmocnin Sčítat můžeme pouze stejné odmocniny. Pojďme si to vyzkoušet na konkrétním příkladu.

Navazuje na Výrazy s mocninami.
video