Racionální mocniny I
Racionální mocniny I (12/16) · 5:46

Odčítání a zjednodušování odmocnin Navážeme na minulé video, protože stejné pravidlo jako pro sčítání platí i pro odčítání odmocnin.

Navazuje na Výrazy s mocninami.
video