Dvojková a šestnáctková číselná soustava
Dvojková a šestnáctková číselná soustava (2/8) · 7:34

Šestnáctková (hexadecimální) číselná soustava Ukážeme si hexadecimální číselnou soustavu, ve které je základem číslo 16.

Navazuje na Čtení a interpretace dat.
Všichni známe desítkovou číselnou soustavu která se často nazývá decimální a obsahuje deset číslic. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nyní jsme poznali, že můžeme mít i alternativní číselné soustavy. Můžeme mít dvojkovou soustavu, které se také říká binární. V ní máme místo deseti číslic pouze dvě. Každý člen je místo mocněnce deseti mocněncem dvou. Nyní si jistě dokážete představit, že to můžeme rozšířit na soustavu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nebo dokonce více, jak deset. To, co vám chci ukázat v tomto videu je velice často užívaná soustava, která je větší, nebo má více členů, než ta desítková. Šestnáctková číselná soustava. Také často nazývaná jako hexadecimální. Jak si jistě dokážete představit, místo pouhých deseti číslic jich zde bude 16. Jaké to budou? Jak uvidíme, nebudou to pouze mocněnci dvou nebo deseti, budou to mocněnci 16. Můžeme použít již existujících 10 číslic, které vezmeme z decimální soustavy. Znovu použijeme 0, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stále nám ale zbývá šest dalších číslic. Je zvyklostí použít prvních šest písmen. A, B, C, D, E a F. Může se Vám to zdát divné. Vždyť to jsou písmena, ne čísla. Pamatujte si ale, že se jedná pouze o čmáranice na papíře. Jsou to jen zástupné symboly, které nám mají asociovat jisté věci. Byli jste vychováni k asociaci tohoto symbolu zde s věcí, kterou si vztahujete ke slovu OSM, si představujete, jako určitý počet věcí v reálném světě. Když přemýšlíte hexadecimálně, toto není A, které byste našli ve slově ach, nebo B, které byste našli ve slově bababababa. Toto je, doslova, toto reprezentuje kdybyste měli 10 věcí povalujících s okolo Řekli byste: "Mám zde A věcí." A kdyby jich bylo 11, řekli byste: "Mám jich B" 12, C věcí. 13, místo "Mám 13 věcí." "Mám D věcí." Místo "mám 14 věcí" můžete říct "mám E věcí". Místo "mám 15 věcí" můžete říct "mám F věcí". Pomohlo to? Nyní se podívejme, jestli když dokážeme zapsat číslo 231 v desítkové soustavě, zda jej dokážeme zapsat i v šestnáctkové. To, co udělám je, že vám řeknu výsledek a poté postup, jak ho převést. Ukáži vám hodnotu a poté, jak jí převést. 231 v hexadecimální soustavě. 231 v hexadecimální soustavě je číslo E sedm. E sedm. Znovu, teď si nepochybně říkáte, že je to jako hrát lodě. Co je E sedm? Je to číslo a já bych souhlasil. Toto je číslo. Pamatujte, šestnáctková soustava. Co tyto hodnoty znamenají? První místo znamená 16 na nultou. neboli stále značí jednotky. Toto jsou jednotky. Toto je sedm jednotek. Co znamená toto místo? V desítkové soustavě to znamenalo deset na prvou V dvojkové dva na prvou. V šestnáctkové to bude, tyhle tu nechám, v šestnáctkové to bude 16 na prvou. Toto je doslova, radši to napíšu slovy, toto je doslova šestnáct. Toto je E šestnáct + sedm jednotek. Napíšu to. Toto je E šestnáct + sedm jednotek. To je to, co toto číslo značí. Nyní, pokud jej chceme přepisovat, nebo převádět do desítkové soustavy, co je to E šestnáct? No, E, pokud přemýšlíme desítkově, je 14. E je 14. Takto o něm opravdu můžeme přemýšlet, pokud si ho chceme představit. Toto je 14 šestnáctek. Je to 14 šestnáctek. To je to samé jako 14 krát 16. 14 krát 16=224. Možná bych to měl udělat ve stejné barvě. Tahle věc bude 224. 14 šestnáctek, 14 krát 16 je 224 plus 7 jedniček. No, 224 plus 7 je 231. Snad to oceníte. Můžete zapsat stejně možství ve všech různých číselných soustavách. Každé číslo, které zapíšete decimálně, můžete zapsat binárně, nebo hexadecimálně, nebo v trojkové, nebo v šedesátkové soustavě. Možná jste si všimli vzoru. Čím, více symbolů máme, například v šestnáctkové jich máme 16, tím méně číslic potřebujeme k zápisu hodnoty. Můžeme si to také představit tak, že každé z míst obsahuje více informací. Toto má šestnáct znaků. Zatímco toto má pouze dva. Toto má deset znaků. Čím více symbolů máme, tím více číslic se vejde do jednoho místa, tím méně místa zabere reprezentace zadaného množství. Jiným pohledem je to, když máte vysokou soustavu, jako třeba šestnáctkovou. Toto místo značí šestnáct na druhou, což je, minutku..., 256. Zcela jistě budete schopni zapsat vyšší čísla rychleji a dalo by se říci, že měně číslicemi. Je to velice zajímavá věc k pozorování. Snad ale využijete šestnáctkovou soustavu tak, jako já, a že se mi to hodilo. Je to například použito na většině webů. Když se podíváte na samotný kód, nebo by se dalo říct formátovací řádek, HTML oné stránky, když určuje barvu, určuje jí hexadecimálně. Je to proto, že specifikují barvu, intenzitu červené, zelené, nebo modré mezi 0 a 255. Dvě čísla této soustavy jsou na to skvělá. Například, co je to F F? Jaké by to bylo, kdyby jste to měli zapsat decimálně? Vyzývám vás k tomu, abyste to zkusili. Jestli se opravdu chcete pobavit, zkuste toto. Zjistěte, co je A F 3. Není to moc speciálního. Jen jsem vám chtěl dát něco zajímavého, na čem pracovat.
video