Racionální čísla

Dvojková a šestnáctková číselná soustava

Většinou používáme číslice 0-9, desítkovou soustavu. V tomto oddílu si ale představíme dvě z mnoha dalších číselných soustav, dvojkovou (binární) a šestnáctkovou (hexadecimální).

42 minut

Úvod do desítkové a dvojkové soustavy 10 m

Ukážeme si, jak funguje nám nejznámější desítková soustava a představíme si jiný způsob počítání, dvojkovou neboli binární soustavu.

Šestnáctková (hexadecimální) číselná soustava 8 m

Ukážeme si hexadecimální číselnou soustavu, ve které je základem číslo 16.

Převod čísla z desítkové soustavy do dvojkové 4 m

Převedeme číslo 13 z desítkové soustavy do dvojkové soustavy.

Převod většího čísla z desítkové do dvojkové soustavy 4 m

Převedeme číslo 114 z desítkové soustavy do dvojkové soustavy.

Převádění z desítkové do šestnáctkové soustavy 4 m

Převedeme číslo 2000 z desítkové soustavy do hexadecimální (šestnáctkové) soustavy.

Sčítání ve dvojkové soustavě 3 m

Jednoduchý příklad na sčítání čísel ve dvojkové soustavě i s kontrolou po převodu do desítkové soustavy.

Násobení ve dvojkové soustavě 4 m

Násobení dvou čísel ve dvojkové soustavě a následná zkouška

Přímý převod z dvojkové do šestnáctkové soustavy 5 m

Převod čísla z dvojkové (binární) do šestnáctkové (hexadecimální) soustavy.