Dvojková a šestnáctková číselná soustava
Dvojková a šestnáctková číselná soustava (8/8) · 5:27

Přímý převod z dvojkové do šestnáctkové soustavy Převod čísla z dvojkové (binární) do šestnáctkové (hexadecimální) soustavy.

Navazuje na Čtení a interpretace dat.
Co bych chtěl dnes dělat v tomto videu, je prozkoumat návaznost mezi binární soustavou, která je jasná, neboť jsme o již ní mluvili, má základ 2. Prozkoumejme kvocient mezi tímto a hexadecimální soustavou, hexadecimální soustava má základ 16. Důvod, proč je to zajímavé, je ten, že 16 je mocninou 2. To znamená, že můžeme pořád vidět hexadecimální soustavu. Je to vlastně zkrácené znázornění binární soustavy. To je vlastně důvod, proč... my jsme vlastně již mluvili o binární soustavě, která se značně používá v informatice a také v počítačovém inženýrství. Jde o to, co se děje pod povrchem nebo o zobrazení, když mluvíme o logických členech, tranzistorech apod. Ale hexadecimální soustava také ukazuje mnoho, protože je to zkrácené znázornění dvojkové soustavy. Co tím myslím? Napišme si náhodné číslo v dvojkové soustavě. Řekněme, že máme například 1 0 1 1 0 1 1 1 0 Tohle je binární číslo a můžu to i napsat do závorky. Tohle je binární zápis. Chci tohle převést do hexadecimálního zápisu. Žádám vás, abyste teď zastavili video a zkusili to sami. Dám vám nápovědu, jak byste mohli přemýšlet o přímém převodu z dvojkové do šestnáctkové soustavy. Přemýšlejte, které číslo je na 16. místě a co je na 256. místě. To by vám mohlo pomoct s přímým převodem. Předpokládám, že jste si to zkusili. Zábavné na převodech mezi dvojkovou a šestnáctkovou soustavou je, že nemusíte, vlastně při převodech z jakýchkoli soustav nemusíte... nemusíte jít přes desítkovou soustavu, ale zrovna tady je to extrémně jednoduché převádět mezi těmito dvěmi soustavami. Musíte si uvědomit, jaké jsou mocniny, které pozice tady jsou mocniny 16? Tady to je, to je to místo jedničky. Jedním ze způsobů je uvažovat o těchto všech, které vám poví, kolik jedniček máme. Jedniček, dvojek, čtyřek a osmiček, další možností je, že toto je počet všech možných jedniček až do potencionálního patnácti jedniček. Toto může být něco mezi 0 a… Napíšu si to. Napíšu si původních 16. Bude to mezi 0 a F. Bude to mezi 0 a 15. Je to určitý druh výpočtu mezi počty jedniček, dalo by se říci. Toto je místo šestnácky. Budu to psát jinou barvou. Toto místo je místo šestnácky. Tady může být cokoliv mezi 0 až 15 šestnáctek. Toto bude také mezi 0 – F, když se podíváte na tyto čtyřmístná čísla v dvojkové soustavě. Ještě jednou, toto všechno vám poví, kolik máte šestnáctek. A toto vše vám poví, kolik máte jedniček. A pak další čtveřice, můžeme pokračovat, ačkoli je tady jen jedno místo. Mohli bychom jít sem, kde je místo pro 256. Zde mohou být další 4 čísla. Zde vlastně už jedno máme, první, druhé, třetí a zde je čtvrté. Toto bude také mezi 0 až 15 dvěstěpadesátšestek. Doufám, že to pomůže. Pokud toto bylo pro vás vodítkem, doporučuji opět pozastavit video a podívat se, zda toto dokážete vyjádřit v hexadecimální soustavě. Pojďme to vyřešit společně. Kolik jedniček máme? Jaké je to číslo? Tato 4 čísla zde. Toto je 8 plus 4 plus 2. Takže 8 plus 4 je 12, plus 2 je 14. Toto zde je 14. Jak to vyjádříme v hexadecimálním zápisu? 14 je o 1 menší než 15, takže to bude E. Toto bude E. E je hexadecimální vyjádření čísla 14. Je před F, které představuje číslo 15. Dobře, kolik šestnáctek máme? Pojďme se podívat. Nemám žádné osmičky. Mám 4 a mám 2. Takže máme 6 šestnáctek. Pak, kolik máme dvěstěpadesátšestek? Máme pouze 1. Jednou 256. Toto číslo je hexadecimální a můžu ho napsat takto. Toto je hexadecimální zápis. Je to 1 6 E. Myslím si, že můžete říct 256 E 16 E Hádám 14. Musím přijít s lepším způsobem, jak přečíst hexadecimální číslo. Pokud nejste zvědaví, jaké je to číslo, protože nechcete převést číslo na decimální, pak si jej zapamatujte ve vyjádření, ve kterém jste zvyklí operovat. Třeba v takovém, které je založené na počtu vašich prstů. Neváhejte a udělejte to tak.
video