Zlomky
Zlomky (42/67) · 2:06

Příklad: Sčítání 2 smíšených čísel Sečti smíšená čísla 17 2/9 plus 5 1/9.

Navazuje na Záporná čísla.
Sečtěte, zjednodušte a výsledek zapište jako smíšené číslo. Máme zde dvě smíšená čísla s celočíselnou a zlomkovou částí a máme je sečíst. Existují dva způsoby jak na to. Mohli byste převést každé z čísel na nepravý zlomek, čísla sečíst a potom převést zpět na smíšený tvar. Nebo byste se na to mohli jednoduše podívat a řici si, že 17 a 2/9 je úplně to samé jako 17 plus 2/9 a že 5 a 1/9 je úplně to samé jako 5 plus 1/9. Takže 17 a 2/9 plus 5 a 1/9 je stejné jako 17 plus 2/9 plus 5 plus 1/9. Tyto dva zápisy jsou naprosto ekvivalentní. Dále víme, že když sčítáme skupinu čísel, nezáleží na pořadí. Můžete změnit pořadí a říci si, že toto je totéž jako 17 plus 5 plus 2/9 plus 1/9. Můžeme sčítat v jakémkoliv pořadí. Kolik je 17 plus 5 už víme, to už jsme dělali, 17 plus 5 je 22, čili ta část tady je 22. Máme tedy 22 plus, teď kolik je 2/9 plus 1/9? Oba zlomky mají stejný jmenovatel, číslo devět, bude to tedy několik devítin a poté sečtete čitatele. 2 plus 1 jsou 3. 22 plus 3/9, ale to můžeme dále zjednodušit. Čitatel i jmenovatel jsou dělitelné 3. Dělením čitatele 3 dostanete 1, dělením jmenovatele 3 dostanete 3. Takže 22 plus 1/3, což je úplně totéž jako 22... Napíši to raději tou modrou. ...což je úplně totéž jako 22 a 1/3.
video