Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (1/24) · 2:58

Příklad 1 Množina A obsahuje všechna reálná čísla, který jsou menší nebo rovna 5. Pro množinu B platí: B= (-7;6). Zapište intervalem A ∪ B.

video