Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (4/24) · 4:13

Příklad 5 & 6 V oboru ℝ řešte následující příklady, jednu rovnici a jednu nerovnici.

video