Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (5/24) · 2:09

Příklad 7 Pro kladné veličiny a, b a c platí následující vztah. Z uvedeného vztahu vyjádřete veličinu c.

video