Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (6/24) · 6:38

Příklad 8 Úhlopříčky kosočtverce KLMN leží na souřadnicových osách. Platí: K[0;-3], L[5;0]. Sestrojte kosočtverec KLMN. Vypočtěte obsah kosočtverce. Zapište obecnou rovnici přímky KL.

video