Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (7/24) · 3:27

Příklad 9 Stupně vítěžů představují těleso, které vzniklo připojením dvou kvádrů ke krychli. Stěna krychle má obsah 25 dm². Pokud by se oba postranní kvádry postavily na sebe, vytvořily by stejnou krychli, jako je ta mezi nimi. Vypočtěte v dm³ objem tělesa. Určete minimální počet lepicích fólií potřebných k…

video